foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pozdravljeni na naši spletni strani

OBVESTILO O VPISU

 

Obvestilo o postopku in poteku vpisa na Višjo strokovno šolo Ravne na Koroškem.

Spoštovani:

 Vpis bo potekal v ponedeljek, 22. avgusta 2016, v predavalnici št. 8 (Koroška cesta 10), 2390 Ravne na Koroškem in sicer:

 ob 9:00 bo vpis za redni študij strojništva in mehatronike

 Za vpis v 1. letnik za redni študij morate prinesti naslednje dokumente:

  

  • original in overjeno zaključno spričevalo o poklicni maturi skupaj z overjenim obvestilom o uspehu,
  • original in overjeno spričevalo predzadnjega in zadnjega letnika srednje šole
  • 2 x fotografija 3 x 3,5 cm,
  • Fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta.
  • Potrebujemo tudi davčno številko za kritje prispevkov pokojninsko invalidskega in zdravstvenega zavarovanja za čas obveznega praktičnega izobraževanja v podjetju.

 

Stroške vpisnega postopka v višini 33€ poravnajte pred vpisom in prinesite kopijo položnice.

 

 

                                                                       Ravnatelj

                                                                       mag. Drago Hribernik, univ. dipl. inž. str.

 

 

Facebook stran Višje šole Ravne

slika.jpg